تبلیغات
دبیرخانه بینش مطهر استان اردبیل - مطالب جواد خط شکن ">
بهترین راه ترویج افکار مطهری چیست؟

جهت اطلاع از تنظیمات و ویــــرایش این قالب اینجا را کلیک کنید.

.:: کلیک کنید ::.
 
مبانی آزادی در کلام و فقه شیعه«بخش سوم»
نویسنده : جواد خط شکن
تاریخ : چهارشنبه 6 شهریور 1392

تکلیف الهی با آزادی بشر مخالفتی ندارد

با توجه به گفتار گذشته، روشن شد که بهترین قانونی که می تواند راه به کارگیری آزادی را به انسان بیاموزد و او را از قید و بند شهوات و زندان طبیعت و اسارت غضب رها سازد، قانون الهی است که توسط پیامبران به بشر ابلاغ می شود. ضمن اینکه سفارشهایی هم از قرآن و حدیث درآسان بودن دین و سخت نبودن دستورات خدا شده است::: ادامه مطلب
:: مرتبط با:
:: برچسب‌ها: آزدی , تکلیف الهی , آزادی الهی , تکلیف الهی با آزادی بشر مخالفتی ندارد , آزادی بشر ,
مبانی آزادی در کلام و فقه شیعه«بخش دوم»
نویسنده : جواد خط شکن
تاریخ : چهارشنبه 6 شهریور 1392

نتیجه بررسی

پس از ثابت شدن سه اصل مذکور (1- هر کاری که حرمت آن ثابت نشده باشد حکم آن اباحه است; 2- کسی بر کسی ولایت ندارد;3- انسان دارای اراده و اختیار است و با اراده و اختیار کارهای خود را انجام می دهد) باید گفت در مذهب شیعه انسان کمال آزادی و حریت را داراست; چرا که انجام هر کاری برای او مباح است و از انجام آن منع نشده است; ولایت و قیمومت کسی بر او ثابت نشده است تا او را امر و نهی کند و از انجام کاری که می خواهد بکند، جلوگیری کند. در انجام کار خود اختیار و اراده کامل دارد و با اراده خود کارهایش را انجام می دهد; جبر و قهر و اکراهی او را وادار به انجام کار و یا ترک آن نمی کند.

مرزهای عقلی و شرعی آزادی

آزادی و حریتی را که انسان از این سه اصل به دست آورده است، به دسته و گروه خاصی اختصاص ندارد و تمام افراد انسان از آن برخوردار هستند; لیکن به کارگیری این آزادی برای تمام افراد انسان در هر راه و در هر خواستی ممکن نیست; زیرا شعاع آزادی افراد انسان در مسیر حرکت، به هم می رسد و برخورد می کند.:: ادامه مطلب
:: مرتبط با:
:: برچسب‌ها: آزادی , مبانی آزادی , مبانی آزادی در کلام و فقه شیعه , مرزهای آزادی , عصمت , معنای عصمت , لزوم عصمت ,
مبانی آزادی در کلام و فقه شیعه«بخش اول»
نویسنده : جواد خط شکن
تاریخ : چهارشنبه 6 شهریور 1392

بررسی آزادی انسان در مذهب شیعه سابقه طولانی دارد و نمی توان آن را به زمان خاصی محدود نمود; هرچند در شکل گیری دچار فراز و نشیب شده است; لیکن ریشه آن از آغاز تشکل علمی حدیثی در مذهب شیعه به وجود آمده است. و بر همین اساس، در سخنان امیرالمؤمنین علیه السلام، اولین امام شیعیان، آزادی و حق انتخاب بشر به روشنی بیان و بر آن استدلال شده است که در بخش روایات به آن اشاره خواهد شد.

از این رو، باید گفت علم کلام، فقه، حدیث و دیگر علوم اسلامی شیعی که با عقاید و اعمال مردم سر و کار دارند، از بررسی آزادی غافل نمانده اند; بویژه در زمان پیدایش دو عقیده «جبر» و «تفویض » در میان اهل سنت که هواداران هر عقیده ای در برابر عقیده دیگر و هوادارانش جبهه گرفته و هر کدام از آنها دیگری را کافر و خارج از دین دانستند.

امامان معصوم شیعه، هر دو عقیده را مردود ساخته و جبهه جدیدی در برابر آنها باز کردند که در این جبهه، آزادی و حق انتخاب بشر با بهترین راه و شیوه ممکن توجیه و تفسیر شده است.:: ادامه مطلب
:: برچسب‌ها: مبانی آزادی در کلام و فقه شیعه , ریشه آزادی , مبانی آزادی , کلام سید مرتضی در ذریعه , دلیل عقلی بر برائت , پیآمدهای نادرست قول به جبر و تفویض , امر بین الامرین ,
مبانی آزادی و مشارکت سیاسی در حکومت اسلامی «بخش سوم»
نویسنده : جواد خط شکن
تاریخ : چهارشنبه 6 شهریور 1392

فواید و آثار آزادی سیاسی

آزادی سیاسی در یک نظام حکومتی (به ویژه حکومت دینی) با رعایت حدود و ثغور آن، فواید و آثار مهمی را در بر دارد که در اینجا پاره ای را یادآور می شویم:

الف) مشارکت مردمی

مردم در جامعه اسلامی باید از چنان رشدی برخوردار باشند که زمینه لازم برای حضور عاقلانه و مقتدرانه آنان در عرصه های مختلف فراهم آید . اگر در جامعه ای مردم از دخالت در امور بازداشته شوند به تدریج زمینه پیدایش استبداد فراهم می آید; جامعه ثبات و امنیت خود را از دست می دهد و بیشتر مردم از حقوق مسلم خود باز می مانند و بتدریج حالت انفجاری به خود گرفته و در مقابل دولتمردان خواهند ایستاد.

:: ادامه مطلب
:: مرتبط با:
:: برچسب‌ها: مبانی آزادی و مشارکت سیاسی در حکومت اسلامی , مشارکت سیاسی در حکومت اسلامی , مشارکت سیاسی ,
مبانی آزادی و مشارکت سیاسی در حکومت اسلامی «بخش دوم»
نویسنده : جواد خط شکن
تاریخ : چهارشنبه 6 شهریور 1392

مبانی آزادی سیاسی

بررسی مبانی و ارکان آزادی سیاسی، بسیار حائز اهمیت می باشد . در ابتدا لازم است با این مبانی که به عنوان زیرسازها و بنیادهای حکومت اسلامی و در حقیقت فلسفه وجودی چگونگی شکل گیری آن به شمار می روند، آشنا شویم . این اصول کلی و برگرفته از متون و آموزه های دینی عبارتند از:

1 - خلافت الهی

در حکومت دینی حق تشریع و قانونگذاری از آن خداوند است; جز خداوند کسی به طور مستقل و بالذات حق تصرف در امور مردم را ندارد و مشروعیت حکومت و سیاست بشری منوط به استناد و انتساب آن به اذن و خواست خداوند است .

از دیدگاه قرآن، انسان خلیفه خدا در زمین و عهده دار استقرار حاکمیت خدا و وارث نهایی زمین و حکومت در آن می باشد; انسان موظف است ویژگیها و شرایط لازم را برای احراز این مسؤولیت بزرگ کسب نماید . این بینش و اعتقاد، مسؤولیت و عمل سیاسی گسترده ای را در زندگی مسلمانان ایجاب می کند که قلمرو آن با ملاحظه آیات زیر مشخص می شود::: ادامه مطلب
:: مرتبط با:
:: برچسب‌ها: مبانی آزادی و مشارکت سیاسی در حکومت اسلامی , مشارکت سیاسی در حکومت اسلامی , حکومت اسلامی , مشارکت سیاسی , مبانی آزادی ,
مبانی آزادی و مشارکت سیاسی در حکومت اسلامی «بخش اول»
نویسنده : جواد خط شکن
تاریخ : چهارشنبه 6 شهریور 1392

چکیده

نظام مبتنی بر اصل ولایت الهی، شرایط لازم را برای حضور آحاد جامعه در اداره امور کشور فراهم می آورد و زمینه هر گونه استبداد و خودکامگی را از بین می برد . در این نظام، ولایت الهی در ولایت پیامبران، امامان و فقیهان عادل تبلور می یابد و در حقیقت، بهترین شیوه برای نیل به حقوق مشروع و قانونی بشر از جمله حق آزادی در مشارکت سیاسی و دخالت در امور جامعه است . زیرسازهای تشکیل چنین نظامی بر پایه خلافت الهی، امامت و رهبری، ظلم زدایی، استکبار ستیزی و آزادی همراه با مسؤولیت و حق انتخاب بنا شده و شاکله آن را نیز می توان در آگاهی، نظارت، شکایت، ارشاد، مشورت و رعایت حقوق و مصالح مردم جستجو کرد . در چنین حکومتی که مشروعیتی الهی دارد بر رای و انتخاب مردم و تاثیر آن بر کارامدی و تحقق حکومت تاکید شده است . همچنین به ابزارهایی که حاکمان دینی در راه رسیدن به اهداف متعالی خود به کار می بندند همان قدر توجه شده که به اصل آرمانها طبق آموزه های دینی اهمیت داده می شود .
:: ادامه مطلب
:: مرتبط با:
:: برچسب‌ها: آزادی , مبانی آزادی و مشارکت سیاسی در حکومت اسلامی , مبانی آزادی , مشارکت سیاسی , مشارکت سیاسی در حکومت اسلامی , حکومت اسلامی ,
مفهوم آزادی از منظر درون و برون دینی
نویسنده : جواد خط شکن
تاریخ : سه شنبه 5 شهریور 1392

آزادی عنصری است که هر انسان آزادیخواه را به سوی خود جذب می کند گرچه مفهوم آزادی جزو مفاهیم بدیهی محسوب می شود و برای هر قلب سلیمی از خورشید روشن تر نمایان می کند; لکن رسیدن به حقیقت آن کاری بس دشوار و پیچیده است. چه بسیار آدمیانی که در طول تاریخ شعار آزادی و آزادگی سردادند ولی بعدها به وسیله همین مقوله به اسارت و برده کشی دیگران پرداختند. چه «ایسم »ها و حزب ها وگروهکهایی که جوانان ساده را به اسم آزادی در دام خود افکندند و به انحراف کشاندند.

عده ای از فیلسوفان، متکلمان و سیاستمداران برای کسب و تامین آزادی ملتهای مختلف بسیار کوشیدند، ولی با سوء استفاده ارباب سیاست و پول، آزادی انسانی به آزادی حیوانی و جنسی تبدیل گشت.:: ادامه مطلب
:: مرتبط با:
:: برچسب‌ها: آزادی , تعریف آزادی , ارزش آزادی از منظر درون و بیرون دین , ارزش آزادی , ملاک و منشا آزادی , ملاک آزادی , منشا آزادی ,
آزادی در اسلام به چه معناست؟
نویسنده : جواد خط شکن
تاریخ : سه شنبه 5 شهریور 1392

کلمه حریت به آن معنائی که مردم از آن در ذهن دارند، عمر و دورانش بر سر زبانها، بیش از چند قرن نیست، و ای چه بسا این کلمه را نهضت تمدنی اروپا که سه، چهار قرن قبل اتفاق

افتاد بر سر زبانها انداخت، ولی عمر معنای آن بسیار طولانی است، یعنی بشر از قدیم ترین اعصارش خواهان آن بوده، و به عنوان یکی از آرزوهایش در ذهنش جولان داده.

و ریشه طبیعی و تکوینی این معنا یعنی آن چیزی که حریت از آن منشعب می شودجهازی است که انسان در وجودش مجهز به آن است، یعنی جهاز حریت و آن عبارت است ازاراده ای که او را بر عمل وامیدارد، چون اراده حالتی است درونی که اگر باطل شود حس وشعور آدمی باطل می شود و معلوم است که باطل شدن حس و شعور به بطلان انسانیت منتهی می گردد.:: ادامه مطلب
:: مرتبط با:
:: برچسب‌ها: آزادی , حریت , قانون , معنای آزادی در اسلام ,
 
» تعداد مطالب :
» تعداد نویسندگان :
» آخرین بروز رسانی :
» بازدید امروز :
» بازدید دیروز :
» بازدید این ماه :
» بازدید ماه قبل :
» بازدید کل :
» آخرین بازدید :